झुण्डाउने हो । तर रुखमा हैन उ त्या उत्कृष्ट मन्त्रीको सुचिमा है!!!

झुण्डाउने हो । तर रुखमा हैन उ त्या उत्कृष्ट मन्त्रीको सुचिमा है!!!

रामहरि रिमाल

यसमा तपाइको मत